Sukces Kamila Góraka

Strona główna >> Z Zycia Szkoly >> Sukces Kamila Góraka

26 kwietnia 2016 r. , w Wydziale Katechetycznym Kurii Diecezjalnej w Sosnowcu,  odbył się diecezjalny etap Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy Biblijnej, w którym uczestniczyli uczniowie Technikum nr 4: Kamil Górak  z kl. 3KT, Wojciech Szmidt – uczeń kl. 3 ST oraz Oskar Gil z kl. 1LT. Na formułę tego etapu składała  się część pisemna i ustna. W pierwszej części konkursu, uczestnicy przystąpili do testu składającego się z 45 pytań. Zagadnienia dotyczyły tegorocznego zakresu merytorycznego, czyli Pieśni nad Pieśniami, Ewangelii wg św. Mateusza i Listu do Efezjan. Na rozwiązanie całości uczniowie mieli 45 minut. Arkusz pytań oraz system oceny  został opracowany wcześniej przez specjalnie powołaną komisję pod kierunkiem biblisty ks. prof. dr hab. Mirosława Wróbla (KUL). Do etapu ustnego zakwalifikowało się siedmiu uczestników z najwyższą punktacją, wśród nich – uczeń kl. 3 KT – Kamil Górak.  Zmagania konkursowe zakończyły się ostatecznie zajęciem przez Kamila drugiego miejsca, co daje możliwość reprezentowania szkoły na ostatnim etapie – ogólnopolskim, który odbędzie się w dn. 6 – 7 czerwca w Niepokalanowie. Najlepsi finaliści mają szansę na zdobycie indeksów uprawniających do podjęcia studiów w wielu renomowanych uczelniach wyższych, bez egzaminów wstępnych, na kilkunastu kierunkach, takich jak: teologia i filozofia, ale również politologia, dziennikarstwo, socjologia czy italianistyka. Laureaci wraz z katechetami udadzą się także na pielgrzymki do Ziemi Świętej, Rzymu i Wilna. Organizatorem Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy Biblijnej jest Katolickie Stowarzyszenie „Civitas Christiana”, a Kamila przygotowywała do konkursu p. Ewa Skotniczna.

Galeria zdjęć: