harmonogram lo

Strona główna >> Node >> harmonogram lo

ORGANIZACJA ROKU SZKOLNEGO 2015/16

Lp.

Wydarzenie

Termin

1

Inauguracja roku szkolnego 2015/2016

01.09.2015r.

2

Spotkania z rodzicami

09.09.2015r. godz. 1715

3

Spotkanie przedstawicieli RR z dyrektorem CKZiU

15.09.2015r. godz. 1800

4

Konferencja Rady Pedagogicznej CKZiU

15.09.2015r.

5

Ślubowanie klas I

25.09.2015r.

6

Wystawienie zagrożeń:
- w klasach I – III
- w klasach IV

do 14.12.2015r.
do 13.11.2015r.

7

Poinformowanie uczniów i ich rodziców o przewidywanej ocenie niedostatecznej śródrocznej
- w klasach I – III
- w klasach IV

15.12.2015r.
17.11.2015r.

8

Zimowa przerwa świąteczna

23 - 31.12.2015r.

9

Egzamin pisemny potwierdzający kwalifikacje w zawodzie

14.01.2016r.

10

Wystawienie ocen śródrocznych
- w klasach I – III
- w klasach IV

do 13.01.2016r.
do 14.12.2015r.

11

Konferencja klasyfikacyjna Rady Pedagogicznej CKZiU

20.01.2016r.

12

Zebrania z rodzicami wszystkich klas w pierwszym półroczu

19.11.2015

17.12.2015

28.01.2016

13

Ferie zimowe

15 – 28.02.2016r.

14

Rekolekcje Wielkopostne

29.02 – 02.03.2016r.

15

Posiedzenie plenarne RP

02.03.2016r.

16

Wystawienie zagrożeń
- w klasach I – III
- w klasach IV

do 13.05.2016r.
do 18.03.2016r.

17

Poinformowanie uczniów i rodziców o przewidywanej ocenie niedostatecznej na koniec roku szkolnego w:
- klasach I – III
- klasach IV

17.05.2016r.
22.03.2016r.

18

Wiosenna przerwa świąteczna

24 – 29.03.2016r.

19

Wystawienie ocen rocznych
- w klasach I – III
- w klasach IV

do 17.06.2016r.
do 22.04.2016r.

20

Zebrania z rodzicami wszystkich klas w drugim półroczu

23.03.2015

19.05.2015

21

Posiedzenie klasyfikacyjne Rady Pedagogicznej
- klasy I – III
- klasy IV

20.06.2016r.
25.04.2016r.

22

Egzaminy maturalne pisemne

04 – 06.05.2016r.

23

Egzaminy potwierdzające kwalifikacje w zawodzie

Zgodnie z komunikatem OKE

24

Zakończenie rocznych zajęć dydaktycznych

24.06.2016r.

25

Ferie letnie

0d 25.06 – 31.08.2016r.

Dni wolne od zajęć dydaktyczno – wychowawczych

- pisemna część egzaminów maturalnych  04 – 06.05.2016r.
- pisemna część egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie:

    14.01.2016r.

17.06.2016r.
- piątek po Bożym Ciele – 27.05.2016r.

Dzień do odpracowania 02.05.2016r. -> odpracowujemy w terminie 26.09.2015r.

WYDARZENIA SZKOLNE

Lp.

Wydarzenie

1

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego

2

Mistrzostwa klas pierwszych; Sprzątanie Świata

3

Ślubowanie klas pierwszych  25 września  2015r.

4

Dzień CKZiU; Rajd klas pierwszych   26 września 2015r.

5

Praktyki krajowe i zagraniczne w Hiszpanii i we Włoszech w ramachprojektu „Kariera zawodowa zaczyna się w szkole” programu Erasmus+

6

Dzień Języków Obcych – wrzesień /październik 2015r.

7

Dzień Komisji Edukacji Narodowej -akademia październik 2015r.

8

Święto Niepodległości –apel - listopad 2015r.

9

Andrzejki, Hallowen, Mikołajki- listopad/grudzień 2015r.

10

Święto Patrona Szkoły-odpowiednio w każdej szkole

11

Szkolne Jasełka, spotkania wigilijne -grudzień 2015r.

12

Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy – styczeń 2016r.

13

Studniówka – styczeń 2016r.

14

Walentynki- luty 2016r.

15

„Dni Otwarte w CKZiU”

16

„Ostatni dzwonek”, uroczystość pożegnania  klas programowo najwyższych; kwiecień 2016r.

17

Festiwal Zawodów Targi Pracy maj 2016r.

18

Dzień Sportu w CKZiU maj/czerwiec 2016r.

19

Dzień Bezpieczeństwa maj/czerwiec2016r.

20

Zakończenie roku szkolnego – akademia, czerwiec 2016r.

21

Rozpoczęcie roku szkolnego 2016/2017