Baza dydaktyczna

Strona główna >> Node >> Baza dydaktyczna

Zespół Szkół Technicznych i Licealnych w Sosnowcu jest placówką oświatową dysponującą wysokiej jakości sprzętem dydaktycznym, wykwalifikowaną kadrą nauczycielską oraz dobrze wyposażonymi salami i pracowniami lekcyjnymi, co sprawia, że nauka w naszej szkole nie ogranicza się do tradycyjnej tablicy i kredy, a grono pedagogiczne stara się wykorzystać dostępne pomoce dydaktyczne.

 

Szkoła posiada 2 pracownie komputerowe współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

I edycja pracowni:

 • rok otrzymania pracowni: 2007 r.
 • 19 komputerów firmy Apple, laptop, rzutnik
 • serwer
 • 2 drukarki laserowe
 • 2 skanery profesjonalne z przystawką do slajdów

II edycja pracowni:

 • rok otrzymania pracowni: 2008 r.
 • 19 komputerów PC, laptop, rzutnik
 • serwer
 • 2 drukarki laserowe
 • 2 skanery profesjonalne z przystawką do slajdów
Od września 2000 roku znajduje się u nas jedyna w mieście Międzyszkolna Świetlica Terapeutyczna dla uczniów z dysleksją rozwojową. Prowadzone są w niej bezpłatne zajęcia korekcyjno-kompensacyjne, na które uczęszczają uczniowie różnych szkół podstawowych, gimnazjalnych i średnich.

image004.jpg (2011-02-24 10:56:55)

Od samego początku istnienia świetlicy jej ideą przewodnią było zapewnienie uczniom z dysleksją rozwojową możliwości uczestniczenia w zajęciach aż do samej matury. Dzięki temu mogą oni jak najlepiej zdać ten tak ważny w ich życiu egzamin.

Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne dla każdej grupy odbywają się raz w tygodniu. Prowadzone są metodą lingwistyczną., ćwiczącą osłabione funkcje poznawcze. Od 2004 roku realizowany jest również program edukacyjno-terapeutyczny „Ortograffiti” zaproponowany przez Wydawnictwo Pedagogiczne „OPERON”. Ponadto od września 2005 zajęcia obu typów wzbogacone są jeszcze o ćwiczenia dr Paula Dennisona poprawiające koncentrację i aktywizujące pracę obu półkul mózgowych.

Prowadzący zajęcia nauczyciel-terapeuta mgr Teresa Kotowa jest z zawodu polonistą, a swoje wieloletnie doświadczenie w uczeniu wykorzystuje obecnie, po ukończeniu kwalifikacyjnych Studiów Podyplomowych „Terapii psychopedagogicznej” na Akademii Pedagogicznej w Krakowie, w pracy z uczniami z dysleksją rozwojową.

image019.jpg (2011-02-24 10:56:56)image015.jpg (2011-02-24 10:56:56)

Ponadto trzeba podkreślić, że uczniowie ci znajdą w świetlicy nie tylko pomoc korekcyjno-kompensacyjną, dydaktyczną, ale także wsparcie emocjonalne.

Skontaktuj się z nami:

Międzyszkolna Świetlica Terapeutyczna

w Zespole Szkół Technicznych i Licealnych w Sosnowcu

ul. Kilińskiego 31, 41-200 SOSNOWIEC

tel. (032) 266-07-34 wew. 22

w czasie roku szkolnego od poniedziałku do czwartku w godz. 12.00 do 18.00

Biblioteka posiada księgozbiór liczący ponad 25000 woluminów. Stanowią  go lektury, literatura popularnonaukowa, księgozbiór podręczny, beletrystyka. Prenumerowanych jest 30 tytułów czasopism. Biblioteka jest skomputeryzowana.

Działa tutaj lokalna sieć komputerowa z zainstalowanym programem obsługi biblioteki szkolnej MOL Optivum.

W 2008 roku dzięki funduszom pozyskanym w ramach projektu „Pracownie internetowe dla szkól” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego powstało Szkolne Centrum Multimedialne. Centrum wyposażone jest w 4 komputery IBM PC Microsoft (wraz z pełnym oprzyrządowaniem- drukarka, skaner) oraz 4 komputery typu Apple Macintosh (wraz z drukarką i skanerem). Ponadto uczniowie korzystają również z 4 komputerów IBM PC pochodzących z projektu „Internetowe Centra Informacji Multimedialnej w bibliotekach szkolnych i pedagogicznych”, realizowanego od 2004 roku.

Szkoła dysponuje jedną z najnowszych baz sportowych w mieście, w skład której wchodzą:

 • dwie sale gimnastyczne
 • basen
 • siłownia

Bogata oferta zajęć pozalekcyjnych pozwala realizować się uczniom w wybranych dyscyplinach sportowych.