Historia szkoły

Strona główna >> Node >> Historia szkoły

VIII Liceum Ogólnokształcące im. Cypriana Kamila Norwida zostało powołane decyzją Rady Miasta Sosnowca w 1994 roku. Jego pierwszym dyrektorem była mgr Alicja Trzaskoma.

Dnia 1 września 1994r. przyjęto do klas pierwszych 104 uczniów. Po czterech latach nauki, w maju 1998r., uczniowie ci przystąpili do pierwszego w historii liceum egzaminu dojrzałości, który zakończył się pełnym sukcesem, czyli stuprocentową zdawalnością.                                    

Do końca 2002r. liczba absolwentów wyniosła ok. 500 osób. Wszyscy podjęli naukę w szkołach wyższych. Wielu naszych licealistów było laureatami ogólnopolskich konkursów i olimpiad przedmiotowych. Uczniowie odnosili także znaczące sukcesy sportowe.

Najważniejszym wydarzeniem w historii szkoły było nadanie imienia. Dnia 26 października 1999r. odbyła się uroczystość z udziałem władz miasta, władz oświatowych i kościelnych,  w trakcie której liceum otrzymało imię Cypriana Kamila Norwida.

Dla uczczenia postaci poety co roku organizowano Święto Patrona Szkoły, które weszło do kalendarza imprez VIII LO. W jego ramach odbywają się liczne imprezy popularyzujące dzieła    i sylwetkę artysty. Należą do nich między innymi: konkursy recytatorskie (szkolne i międzyszkolne) oraz „ Impresje Norwidowskie”, czyli konkursy plastyczne na portret poety i album poświęcony jego twórczości.

Nasze liceum kontynuuje też nawiązaną przed laty współpracę ze Szkołami Norwidowskimi Jest ona okazją do wymiany doświadczeń oraz integracji środowisk uczniowskich i nauczycielskich.

Siedzibą szkoły był początkowo budynek przy ulicy Franciszkańskiej.

Obecnie liceum stanowi integralną część Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego przy ulicy Kilińskiego 25.

W bieżącym roku szkolnym 2014/2015 nasza szkoła obchodzi swoje święto, czyli Jubileusz 20-lecia istnienia, który jest okazją do spotkań, wspomnień i spojrzenia w przyszłość.