Zajęcia dodatkowe

Strona główna >> Node >> Zajęcia dodatkowe

W ramach zajęć pozalekcyjnych oferujemy naszym uczniom:

  • warsztaty teatralne
  • pracę w samorządzie szkolnym
  • Klub Edukacji Regionalnej
  • Klub Europejski
  • Klub Ludzi Nieobojętnych

Warsztaty teatralne

Warsztaty teatralne są propozycją dla młodzieży uzdolnionej artystycznie o dużej wrażliwości estetycznej. Zajęcia rozwijają wyobraźnię teatralną, kształtują humanistyczne wartości. Warsztaty są prowadzone przez mgr Joannę Czuber i ludzi teatru. Każdy semestr kończy się pokazem dużego widowiska scenicznego, a cały cykl nauki przedstawieniem dyplomowym. Warsztaty przygotowują młodzież do samodzielnej pracy artystycznej i podjęcia studiów w tym kierunku.

Klub Europejski

Głównym celem Klubu Europejskiego jest poszerzenie wiedzy na temat państw naszego kontynentu, rozwijanie europejskiego ducha u członków Klubu, rozwijanie u uczniów  poczucia odpowiedzialności – zwłaszcza za pokój, obronę praw człowieka oraz ochronę środowiska i spuścizny kultury, rozwijanie poczucia tolerancji dla różnorodności, rozwijanie poszanowania dla wartości demokratycznych oraz zachęcanie do nauki języków obcych.

Klub Ludzi Nieobojętnych

KLN zrzesza młodzież chętną do pomocy potrzebującym. Praca w klubie jest wielką lekcją tolerancji, uczy poszanowania dla ludzi starszych i chorych, wrażliwości na ludzką krzywdę i biedę. Młodzież pod kierunkiem mgr Małgorzaty Sobaszek i mgr Eweliny Popczyk uczestniczy w szeregu różnorodnych akcji charytatywnych:

  • organizuje zbiórki odzieży i zabawek dla ludzi potrzebujących (Dom dziecka, PCK, Dom  Samotnej Matki)
  • współpracuje z hospicjum Cordis w Katowicach
  • opiekuje się schroniskiem dla zwierząt w Milowicach (wolontariat i zbiórka karmy)
  • zbiera fundusze na leczenie dzieci chorych

Uczniowie należący do KLN są zarejestrowani w Banku Dawców Szpiku.