Kadra

Strona główna >> Node >> Kadra

Dyrektor Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego
mgr inż. Jacek Górski

Wicedyrektor Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego

ds. dydaktycznych i wychowawczych

mgr Ewa Bartosińska

Kierownik Szkolenia Praktycznego
mgr Barbara Nowak

 

Grono pedagogiczne  w roku szkolnym 2015/2016 

 Imię i nazwisko nauczyciela

 Nauczane przedmioty

 mgr Ewa Bartosińska

 Przedmioty zawodowe

 mgr Barbara Nowak

 Przedmioty zawodowe

 mgr Joanna Krupa

 Biblioteka szkolna

 mgr Agnieszka Gałużny

 Biologia

 mgr Jerzy Łebek

 Chemia

 mgr inż. Jolanta Pietrzyk

 Chemia

 mgr Dorota Zalas

 Doradca zawodowy

 mgr Barbara Hlawska-Rojek

 Fizyka

 mgr Agnieszka Kopeć

 Geografia

 mgr Małgorzata Rodek-Stanek

 Historia

 mgr Rafał Krążek

 Historia, wiedza o społeczeństwie

 mgr Anna Nobis

 Historia i społeczeństwo

 mgr Jakub Staroń

 Informatyka

 mgr Joanna Cieślik-Krążek

 Język angielski

 mgr Agnieszka Godlewska

 Język angielski

 mgr Robert Jastrzębski

 Język angielski

 mgr Magdalena Kubas

 Język angielski

 mgr Monika Stępniewska

 Język angielski

 mgr Małgorzata Bogdziun

 Język francuski

 mgr Jolanta Rokita

 Język niemiecki

 mgr Renata Pustuł

 Język niemiecki, Język rosyjski

 mgr Beata Olczyk

 Język polski

 mgr Barbara Rzeszutek

 Język polski

 mgr Bożena Lasota

 Język polski, etyka

 mgr Joanna Czuber

 Język polski, zajęcia artystyczne

 mgr Renata Dudzik

 Język rosyjski, wychowanie do życia w rodzinie,
 podstawy przedsiębiorczości

 mgr Anna Nowak

 Matematyka

 mgr Nina Ortemska

 Matematyka

 mgr Grzegorz Zacharjasz

 Matematyka

 mgr Renata Majewska

 Pedagog szkolny

 mgr Ewa Bartosińska

 Przedmioty zawodowe

 mgr Barbara Nowak

 Przedmioty zawodowe

 mgr inż. Lucyna Kleszcz

 Przedmioty zawodowe

 dr inż. Aleksandra Kutrzyk-Nykiel

 Przedmioty zawodowe

 mgr inż. Jolanta Musialik

 Przedmioty zawodowe

 mgr Paweł Stępniewski

 Przedmioty zawodowe

 mgr Janusz Cyganek

 Przedmioty zawodowe

 mgr inż. Krzysztof Czyż

 Przedmioty zawodowe

 mgr inż. Tadeusz Furga

 Przedmioty zawodowe

 mgr inż. Grzegorz Herzyk

 Przedmioty zawodowe

 mgr Jolanta Maniak

 Przedmioty zawodowe

 mgr Joanna Rajczyk

 Przedmioty zawodowe

 mgr Agnieszka Kamer

 Przedmioty zawodowe

 mgr Ewa Litewka

 Przedmioty zawodowe

 mgr inż. Tomasz  Czarnecki

 Przedmioty zawodowe

 mgr inż. Zbigniew  Pastucha

 Przedmioty zawodowe

 mgr inż. Jarosław Szołtysek

 Przedmioty zawodowe

 mgr Andrzej Wiltosiński

 Przedmioty zawodowe

 mgr Elwira Laszczak

 Psycholog szkolny

 mgr Kinga Chlebda

 Religia

 mgr Ewa Skotniczna

 Religia

 mgr Daniel Gałużny

 Wychowanie fizyczne

 mgr Roman Miszczak

 Wychowanie fizyczne

 mgr Robert Struzik

 Wychowanie fizyczne

 mgr Tomasz Starosta

 Wychowanie fizyczne

 mgr Piotr Bąk

 Wychowanie fizyczne

 mgr Beata Polniak

 Zajęcia rewalidacyjne